MISJĄ firmy jest utrzymywanie oraz budowanie społeczności lojalnych klientów opartej na wartościach, zaufaniu i wysokiej jakości świadczonych usług.


WIZJA Trans - Man to przyrost zainwestowanego kapitału w ciągu kolejnych 5 lat oraz pozycja lidera w transporcie na ścianie wschodniej Polski.


STRATEGIA firmy to dążenie do bycia najchętniej wybieranym partnerem w transporcie, wyróżniającym się grupą profesjonalistów, wykonujących swoją pracę z pasją oraz z wiarą w budowanie najwyższej wartości i jakości usług.

×

Log in